cwm番号

cwm番号

缪仲淳先生本草经疏,广之以治沙疹,此不独取其能通,又取其象形。即鸦片,一名阿罂,粟花之精液也。

 以功齐雄附,而雄附但起贞下之元,此更长淫业之沸涌流动,宛如风行水上之涣象。 上品一百二十五种为君,毒。

此先伤水寒,后伤风气,故先寒而后热也。出于中国,处处有者,名独活。

大都早粟皮薄而米充,晚粟皮浓而米瘦。 盐铁论云∶周公之时,雨不破块,风不鸣条,雨则必以夜。

唯蕲州白花蛇性少善,故入药取蕲产者为贵。上品一百二十五种为君,毒。

玳瑁,实间黑点如玳瑁。王十朋为泉州守,有荔枝诗八章,曰陈紫,曰江绿,曰皱玉,曰大将军,曰玉堂红,曰夺先红;曰七夕红,曰白蜜。

Leave a Reply